Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d.

 

Naziv projekta:

Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d.

 

Nositelj projekta:

Čateks d.d.

 

Referentna oznaka projekta:

MF-2023-1-1-90

 

Opis i ciljevi projekta:

 Projektom je predviđeno ulaganje u izgradnju fotonaponske elektrane na lokaciji Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec. Provedbom projekta očekuje se da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 822,00 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 805,56 MWh/god. Osim smanjenja isporučene električne energije, smanjit će se i emisija stakleničkih plinova u iznosu od oko 38% u odnosu na stanje prije ugradnje fotonaponske elektrane.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 636.174,88 eura

EU BESPOVRATNA SREDSTVA: 445.322,42 eura

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

16. lipnja 2023. - 28. prosinca 2025. godine

 

 


„Projekt MF-2023-1-1-90 je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“