NOVI RAZVOJNI PROJEKT SUFINANCIRAN OD STRANE EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu

Naziv projekta: 

Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu

Referentna oznaka projekta:

KK.01.2.1.02.

Kratki opis projekta:

Projekt predstavlja kombinaciju primjene postojećih znanja prijavitelja i partnera, ali i značajan iskorak u području istraživanja i razvoja multifunkcionalnih tkanina. Tijekom faze industrijskog istraživanja postavit će se koncept razvoja multifunkcionalne negorive tkanine, provest će se laboratorijsko testiranje i pojedinačno potvrđivanje ključnih komponenti za laboratorijske prototipove multifunkcionalne negorive tkanine te će se definirati tehnološki koncept i izrada laboratorijskih prototipova.
Tijekom faze eksperimentalnog razvoja radit će se na razvoju tržišno upotrebljivog prototipa, provesti validacija tehnološkog procesa te će se prototip ispitati u akreditiranom laboratoriju koji će simulirati realno okruženje.
 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je razvoj nove multifunkcionalne tkanine za dualnu namjenu koja će radi svojih sveobuhvatnih i naprednih svojstava biti novost na globalnom tržištu.
Kroz zajednički projekt prijavitelja Čateks d.d. i partnera Tekstilno tehnološkog fakulteta namjerava se ujediniti karakteristike negorivosti (zaštite od toplinskih ugroza), udobnosti, dišljivosti i trajnosti, uz mogućnost otiska prikrivnih uzoraka.
 

Ukupna vrijednost projekta: 27.885.187,86 HRK

EU sufinanciranje projekta: 11.660.948,54 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 17.08.2020. do 17.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Nino Kerman 

Odjel za istraživanje i razvoj
+385 99 217 8674
[email protected]

 
Partner u projektu:
 

više informacija o Europskim, strukturnim i investicijskim fondovima

više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020

blog pripremila: katarina ričko