Kvaliteta protkana tradicijom naša je krilatica, stoga veliku važnost pridajemo kontroli proizvoda.

Čateks laboratorij kao prava potvrda izvrsnosti i kvalitete

U Čateksu jako držimo do osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje tekstila, stoga nam je naš interni laboratorij od velike važnosti. U njemu se kontroliraju i testiraju sve ulazne sirovine, ali i kvaliteta tekstilnih uzoraka prije samog razvoja. 

 

Zavirite s nama u laboratorij i otkrijte kako se vrše laboratorijska ispitivanja boje na tkanini, čime se kontrolira njezina ujednačenost kvalitete kao i otpornost na pojedine utjecaje iz okoline.

Sve obojene i tiskane tkanine koje se proizvode u Čateksu, moraju imati postojanost, a naš suvremeni laboratorij sa svojim stručnim timom pruža brza ispitivanja tkanine.

Tkanina može zadržati svoju izvornu boju, ali i izgubiti ju pod utjecajem različitih vanjskih čimbenika. U ovim ispitivanjima mjeri se otpornost boje obojenog ili tiskanog tekstilnog proizvoda na blijeđenje pod različitim utjecajima vode, svjetlosti, trenja, pranja i znojenja.

Visoki standardi za vojnu namjenu i tehničke tkanine već u svojim propisnicima točno definiraju željene vrijednosti postojanosti obojenja. 

 

Od postojanosti obojenja u našem laboratoriju je moguće ispitati:

  • postojanost obojenja na trenje (EN ISO 105-X12)
  • postojanost obojenja na glačanje (EN ISO 105-X11)
  • postojanost obojenja na znojeve (EN ISO 105-E04)
  • postojanost obojenja na pranje (EN ISO-C06)
  • postojanost obojenja na kemijsko čišćenje (EN ISO 105-D01)
  • postojanost obojenja na vodu (EN ISO 105-E01)
  • postojanost obojenja na morsku vodu (EN ISO 105-E02)

Sva ispitivanja koja se odnose na postojanosti ispituju se prema točno određenim normama koje definiraju sam postupak ispitivanja. Ukoliko se radi o ispitivanju tkanine višekomponetnog sastava, popratne tkanine koje se koriste prilikom ispitivanja moraju biti od sirovinskog sastava samog uzorka. 

Ukoliko je ispitivani uzorak jednokomponentna tkanina, tada se koriste popratne tkanine koje su definirane normom.

 

Neka od najviše traženih ispitivanja postojanosti obojenja su: 

  • Postojanost na trenje (EN ISO 105-X12) - sve obojene i tiskane tkanine koje se proizvode u Čateksu, zbog svoje namjene, moraju imati obojenja koja su postojana kako bi zadovoljila naše kupce. Zbog čega ovdje imamo dvije ocjene, jednu za mokru, a drugu za suho trenje. 

 

 

 

  • Postojanost na glačanje (EN ISO 105-X11) - pokazuje nam koliko će se obojenje na tkanini promjeniti i/ili oslikati na neku drugu tkaninu. Zbog toga se ovdje ispituje glačanje samog uzorka: suho glačanje, vlažno glačanje gdje se vlaži tkanina i mokro glačanje gdje se ovlaži i uzorak i tkanina. Na definiranoj temperaturi pegle stisne se sama tkanina ili tkanina i uzorak pamučne tkanine peglom, te kasnije ocjenjujemo koliko se boja osnovne tkanine promjenila ili pak se preslikala na pamučnu tkaninu.

 

Tkanine koje se koriste za odjevne predmete potrebno je ispitati i na postojanost na znojeve. Kako ljudski znoj može biti kiseli ili lužnati, ispitivanje se provodi na obje vrste znoja. Sam postupak se sastoji od natapanja same ispitivane tkanine zajedno s popratnim tkaninama u otopini koja simulira kiseli ili lužnati znoj, a potom od stavljanja pod opterećenje na definiranu temperaturu u sušnik kroz 4 sata. Ocjenjuje se koliko se promjenila ispitivana tkanina i svaka od popratnih tkanina.

 

 

Kako se sve tkanine moraju prati da bi se mogle višekratno koristiti, mi ispitujemo njihovu postojanost na pranje sa standardiziranim deterdžentom prema ISO 105-C06, te na taj način možemo vidjeti kako će se tkanina ponašati prilikom pranja u kućanstvu. Temperatura na kojoj će se prati definira broj čeličnih kuglica, volumen tekućine i samo vrijeme pranja. Provodi se u metalnim kivetama u uređaju koji je na definiranoj temperaturi i koji rotira.

 

 

Neke tkanine je potrebno i kemijski očistiti. Ovaj postupak je također standardiziran i provodi se prema EN ISO 105-D01 s metalnim diskovima i tetrakloretilenom u pamučnoj keper vrećici koje se stave u metalne kiveteu zajedno s uzorcima koji se ispituju, te tretiraju na definiranoj temperaturi kroz 30 min. u rotirajućem uređaju.

 

 

Nakon što se uzorci osuše oni se moraju ocjeniti. Samo ocjenivanje se provodi u svjetlosnoj komori pod točno definiranim svjetlom i definiranim kutem, a ocjenjuju se prema sivoj skali.

Siva skala ima ocjene od 1 - 5, gdje je 5 najviša, a 1 najmanja ocjena prema ISO 105-A02.