Važan dio proizvodnog procesa u Čateksu je interni laboratorij koji provodi ispitivanja tijekom redovne proizvodnje, razvoja proizvoda te međufazna ispitivanja.

Kao dio proizvodnje i razvoja, laboratorij kontrolira i testira sve ulazne sirovine prije korištenja u proizvodnji. Ulazna kontrola sirovina je bitna faza proizvodnje, jer se ranim otkrivanjem grešaka na sirovinama znatno smanjuje vjerojatnost nezadovoljavajuće kvalitete cijele serije.

Tijekom razvoja novog proizvoda, potrebno je ispitati i utvrditi kvalitetu artikla u svakoj fazi. Na osnovi analize laboratorijskih ispitivanja donose se odluke što će se i kako izmijeniti, ovisno o tome koja svojstva artikla se žele postići.

Laboratorijska ispitivanja redovito se provode i u svim fazama redovne proizvodnje, čime se kontrolira ujednačena kvaliteta proizvoda te se omogućuje praćenje stabilnosti tehnološkog procesa. Na temelju analiza prikupljenih podataka može se odrediti u kojoj fazi je potrebno promijeniti parametre u svrhu bolje kvalitete proizvoda.

Rezultati dobiveni laboratorijskim ispitivanjima prate se i statistički obrađuju s ciljem isporučivanjanja najviše moguće kvalitete proizvoda klijentima, uz poštivanje svih potrebnih standarda i propisa.