Veliku ulogu u kontroli i osiguranju kvalitete u Čateksu ima interni laboratorij. Kao dio proizvodnje i razvoja, laboratorij kontrolira i testira sve ulazne sirovine prije upotrebe u proizvodnji. Ulazna kontrola sirovina je bitna faza proizvodnje, jer se ranim otkrivanjem grešaka na sirovinama znatno smanjuje vjerojatnost nezadovoljavajuće kvalitete cijele serije.

Tijekom razvoja novog proizvoda, potrebno je ispitati i utvrditi kvalitetu artikla u svakoj fazi. Na osnovi analize laboratorijskih ispitivanja donose se odluke što će se i kako izmijeniti, ovisno o tome koja svojstva artikla se žele postići. Laboratorijska ispitivanja redovito se provode i u svim fazama redovne proizvodnje, čime se kontrolira ujednačena kvaliteta proizvoda te se omogućuje praćenje stabilnosti tehnološkog procesa.

Rezultati dobiveni laboratorijskim ispitivanjima prate se i statistički obrađuju s ciljem isporučivanja najviše moguće kvalitete proizvoda kupcima, uz poštivanje svih potrebnih standarda i propisa.