Dopuna dnevnog reda glavne skupštine društva 27.6.2016.