Obavijest o imenovanju člana Uprave (direktora) Društva