Obavijest o promjenama u glasačkim pravima čl.472. ZTK